Anna Bujak

_Bio

Anna Bujak (ur. 1979 r. Opatów, Polska) – absolwentka wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta na Wydziale Malarstwa i Rzeźby (2011). W 2017 r. obroniła doktorat w dyscyplinie sztuki piękne Metafory cienia. W praktyce artystycznej często odwołuje się do strefy człowiek – kultura. Inspiracje czerpie z literatury, rzeczywistości oraz sposobów przezwyciężania traumatycznych sytuacji.

Statement

Rzeźba jest dla mnie medium, za którego pośrednictwem komunikuję idee. Interesuje mnie kondycja człowieka w świecie nowych technologii, w którym wszystko staje się substytutem, a także związek człowieka z antropocentryczną naturą, jego tęsknota za utraconym światem, traumatyczne rozwidlenia pamięci. W swojej praktyce artystycznej dążę do podstawowych form, odrzucając to, co zbędne. Ważną funkcję pełnią tytuły prac. Staram się wyabstrahować coś w rodzaju doskonałej formy, która będzie dosadna w swoim przekazie.

_Opis projektu

NEutopia

Projekt NEutopia koncentruje się na politycznych aspektach kryzysu klimatycznego. W ramach rezydencji, artystka  stworzy instalację składającą się z trzech obiektów pozostających w relacji. 

Pierwszym z nich jest projekt neonu/świetlnego napisu/słowa Utopia, który posiadał będzie zniekształcone odbicie układające się w napis Utøya. Efekt ten artystka zamierza osiągnąć poprzez odpowiednią modyfikację odbicia lub przetworzenie pełnowymiarowego obiektu-napisu będącego jego odbiciem. Warto zaznaczyć, że wątek, który będzie analizowany w tej pracy nie dotyczy wyłącznie radykalnych postaw „prawicowych”. 

Artystka  przyglądać się będzie, z jednej strony kryzysowi otwartości i wyrozumiałości, z drugiej zaś   nadmiernej tolerancji dla niebezpiecznych zjawisk. W tym kontekście postawi istotne pytania, takie jak m.in. czy nadmierna tolerancja i wiara w demokrację nie pozbawia nas czujności sprawiając, że wierzymy, iż dobro musi rozwijać się liniowo? 

Idea pozostałych dwóch obiektów (związanych z problemem kryzysu klimatycznego oraz nadprodukcji/nadmiaru i braku) będzie rozwijana podczas rezydencji. Artystka będzie również starała się szukać wątków, które są optymistyczną wizją, w jaką zmierza stary kontynent.

_OPIS REALIZACJI BADAŃ / DOKUMENTACJA PROCESU

_DOTYCHCZASOWE REALIZACJE