Bit Explorers Research Team

_Bio

dr Wojciech Kukuczka – absolwent Technikum Fotograficznego, studiów magisterskich Fotografia i Multimedia na ASP Wrocław oraz student AKI Academy of Fine Art w Holandii. Doktor sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym UŚ. Uczestnik ponad 70-ciu wystaw w tym ponad 30-tu indywidualnych. Założyciel Galerii Negatyw, prezes fundacji Wielki Człowiek, kurator 30 wystaw artystycznych. Stypendia artystyczne: woj. Śląskiego, miasta Wrocław, ASP, UŚ, czterokrotny beneficjent nagrody dla Młodych Twórców Kultury miasta Katowice. Główne obszary działania to fotografia, multimedia oraz film. 

Marek Straszak (ur. 1985) – artysta wizualny, absolwent ASP we Wrocławiu (Multimedia) i UdK w Berlinie (Art and Media). Wykładowca Animacji na Collegium Da Vinci w Poznaniu. Założyciel studia wizualnego Animateria, RenderBoys. W ramach działalności komercyjnej, zrealizował różnego rodzaju przedsięwzięcia audiowizualne, m.in. dla Alter Art, Nike, Pernod Ricard. Tworzy również analogowo-cyfrowe instalacje artystyczne, które prezentował na takich wystawach, jak ART+BITS, Biennale Sztuki Mediów WRO czy Ars Electronica.

Jacek Czarkowski – artysta multimedialny, autor czołówek i scenografii do filmów (m.in. „Naznaczony”, „Włatcy Móch”), twórca animacji i filmowych efektów wizualnych. Tworzy animacje dla największych firm z branży IT, m.in. IBM, Cisco, Netgear, Avast. Łączy różnorodne techniki przetwarzania obrazu i dźwięku – od fotografii analogowej, poprzez kompozycję efektów 3D, elementy wirtualnej scenografii po skrypty interaktywne (Processing/Unity). Współtworzy polską demoscenę jako członek grupy „Altair”. Autor gry „Rat Racer”” (2020) na enginie nVidia physX.

Statement

Jesteśmy zespołem artystów, przyjaciół, wywodzących się z ASP we Wrocławiu. Obecnie mieszkamy w różnych miejscach Polski ale nadal współpracujemy na polu sztuki, edukacji artystycznej oraz działań w zakresie popularyzacji kultury. Powołaliśmy zespół Bit Explorers Research Team z chęci realizacji projektów na styku sztuki i nauki. Pragniemy realizować zaawansowane technologicznie instalacje, w oparciu o doświadczenia dziedzin takich jak: generative art, mixed media, digital art, experimental interface.

Poprzez opartą o nowe media wypowiedź artystyczną pragniemy uwrażliwić odbiorców na problemy współczesnego świata. Zależy nam na prospołecznym przesłaniu, wyrażonym poprzez poruszającą wyobraźnię formę. Łączą nas wspólne idee w sztuce oraz chęć poszukiwania nowego tworzywa artystycznej wypowiedzi, zaczerpniętego z rozgrywających się wokół nas procesów społeczno-ekonomicznych.

_Opis projektu

Transformer

Celem zespołu badawczego jest realizacja instalacji artystycznej z zakresu sztuki generatywnej.Instalacja przybierze postać maszyny, której zadaniem będzie zmiana profilu światowej gospodarki poprzez zastąpienie paliw kopalnych, zieloną energią. Zadaniem maszyny będzie pozyskiwanie środków od odbiorców, a następnie ich reinwestowanie w instrumenty finansowe z sektora energetyki. Maszyna będzie funkcjonowała według algorytmu, którego celem jest transfer kapitału z obszaru paliw kopalnych na rzecz ekologicznych źródeł energii. W tym procesie, za pośrednictwem zaprogramowanego algorytmu sparowanego z aplikacją maklerską, maszyna operować będzie na instrumentach finansowych, takich jak akcje spółek oraz kontrakty na towary. Zaprogramowany algorytm będzie mógł gromadzić fundusze, inwestować, odnosić sukcesy lub zbankrutować.

Istotną częścią instalacji będzie przekucie skomplikowanych procesów ekonomicznych na język czytelny dla odbiorców, nieposiadających kompetencji ekonomicznych. Maszyna będzie prezentowała efekty swojej działalności poprzez mapowanie danych giełdowych (wykresy, aktualny bilans, suma przetransferowanego kapitału), ale także poprzez wizualizację procesów społeczno-ekologicznych,które są wspierane dzięki złożonym  operacjom giełdowym (sadzenie drzew, oczyszczanie wody,poprawa jakości powietrza). Poprzez liczne mechanizmy mapowania danych oraz wizualizacji skutków transakcji finansowych, odbiorca będzie mógł obserwować, w jaki sposób następuje przepływ kapitału oraz jakie ma skutki dla środowiska. Wszystkie te procesy zostaną odzwierciedlone poprzez, generowane na podstawie danych z rynków, procesy wizualizowane w przestrzennej formie. Wykorzystane zostaną mechanizmy, takie jak projekcje multimedialne, wizualizacje mechaniczne, instalacje świetlne oraz audialne. Powstanie maszyna inspirowana formą robota, fabryki, komputera, która zyska swoją osobowość. Zostanie wyeksponowana w przestrzeni publicznej lub przestrzeni galerii sztuki, gdzie będzie prowadziła zaprogramowaną działalność przez czas trwania ekspozycji. Realizowany projekt ma charakter nowatorski. Wykorzystuje szereg innowacyjnych rozwiązań, które zdecydowanie mogą prowadzić do rozwoju dyscypliny sztuki. Istotnym elementem jest użycie mechanizmów handlowych jako tworzywa do realizacji dzieła sztuki. Obszar handlu, przepływu kapitału, transakcji maklerskich, będzie zasadniczym elementem naszej realizacji artystycznej. Ważnym składnikiem instalacji jest stworzenie mechanizmu generującego faktyczny, przeliczalny na pieniądze, transfer kapitału z paliw kopalnych na rzecz zielonych technologii. Jest to istotne nie tyle z punktu widzenia faktycznych korzyści dla środowiska, ale prezentacji idei w sposób naoczny i wyliczalny, co stanowi rzadkość, a wręcz przeciwstawność idei artystycznej. Ta sprzeczność wydaje nam się jednak niezwykle interesująca.

_OPIS REALIZACJI BADAŃ / DOKUMENTACJA PROCESU

_Dotychczasowe realizacje