Oscar Lebeck

_Bio

Oscar Lebeck (ur. 1993 roku, Hamburg, Niemcy) – studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Lipsku i Glasgow School of Art. Jego twórczość obraca się wokół historii, pamięci i społeczeństwa – często z wykorzystaniem fotografii, wideo i zbiorów archiwalnych, poszerzając możliwości między reprezentacją przestrzeni a modelami. Mieszka w Berlinie i Lipsku.

Statement

Zwracam się przede wszystkim ku architekturze i fotografii, poprzez które nierozerwalne odniesienie do przedmiotowości ma stać się widoczne. W mojej praktyce artystycznej, która jest przedmiotem estetycznego trybu działania, badania architektoniczne mają warunkować jakościowe i komunikacyjne zaangażowanie, aby zadeklarować swój społeczny, polityczny i partycypacyjny charakter.

_Opis projektu

Projekt bada relacje pomiędzy widocznymi i reprezentowanymi śladami miejsc pamięci na polsko-niemieckim pograniczu. Dąży do uwypuklenia pozostałych struktur miejsc pamięci poprzez uczynienie ich postrzegalnymi w inny sposób. W oparciu o energię narracyjną emanującą z tych reliktów ma powstać nowa rzeczywistość dzięki zastosowaniu modeli kubaturowych. Przestrzenne kubatury różnych obszarów obozu koncentracyjnego Groß-Rosen zostaną zrekonstruowane w mniejszej skali i umieszczone w perspektywie na fotografii murów fundamentowych obozu, tak aby widz mógł na nowo ustanowić połączenie między wnętrzem, zewnętrzem i tym, co tam kiedyś było. Powstałe w ten sposób przestrzenie spełniają klasyczną koncepcję miejsca zachowania i pamięci, rekonstruując jednocześnie przestrzeń społeczną.

_OPIS REALIZACJI BADAŃ / DOKUMENTACJA PROCESU

_DOTYCHCZASOWE REALIZACJE