_O PROJEKCIE

Realizowany we współpracy z Senatsverwaltung für Kultur und Europa program DIGITAL RESIDENCY jest reakcją na nową sytuację, w jakiej znaleźli się twórcy w dobie COVID-19, a także wyjściem naprzeciw oczekiwaniom świata kultury i sztuki, który podlega obecnie coraz większej digitalizacji. Projekt jest także rozwinięciem programowych działań rezydencyjnych w OP ENHEIM. Z założenia ma więc popularyzować twórczość artystek i artystów stanowić wsparcie finansowe oraz rozwijać nowe dla instytucji działania online.

_SPECYFIKA PROJEKTU

Do udziału w DIGITAL RESIDENCY mogli zgłosić się artystki i artyści wszystkich dyscyplin sztuk wizualnych z Polski oraz Niemiec. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń wyłonione zostały po 3 osoby z każdego z krajów, które wzięły udział w trwającej trzy tygodnie rezydencji artystycznej online. Rezydencje realizowane były od września do końca października, a w każdym miesiącu, we współpracy z zespołem OP ENHEIM, symultanicznie pracowały dwie osoby. Podczas trwania programu odbyło się również spotkanie z artystami, w trakcie którego opowiedzieli o własnej praktyce artystycznej oraz o realizowanych w czasie trwającej rezydencji badaniach. Uczestnicy i uczestniczki wzięli także udział w dwóch webinariach edukacyjnych, które poprowadzili specjaliści z Berlina i Wrocławia.

_FINANSOWANIE

Organizatorzy: OP ENHEIM
Mecenas: Womak Holding SA
Program dofinansowany przez Senatsverwaltung für Kultur und Europa w ramach projektu Partnerstwo Odry.

_ZESPÓŁ

Kuratorka projektu: Kama Wróbel
Koordynatorka projektu: Anna Kwapisz
Współpraca projektowa: Volkmar Umlauft
Promocja: Agnieszka Smutek